โดยทั่วไปแล้วทารกจะเริ่มมีฟันขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือนต่อเนื่องไปจนถึง 3 ขวบ แต่เด็กบางคนฟันก็อาจจะขึ้นเร็วหรือช้ากว่านั้น บางคนอาจฟันขึ้นตอนอายุ 3 เดือน หรือเมื่ออายุ 1 ขวบ ซึ่งหากเด็กคนไหน 1 ขวบแล้วแต่ฟันยังไม่ขึ้น อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ได้ แนะนำให้ลองพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

อ่านต่อ