ครรภ์เป็นพิษ

สัญญาณไหนเสี่ยงครรภ์เป็นพิษบ้างมาดูกันเลยจ้า 

ครรภ์เป็นพิษ

คุณแม่ตั้งครรภ์ตั้งคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ หากมีอาการเหล่านี้เกินกว่า 2 ข้อ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกวิธีจ้า 

ครรภ์เป็นพิษ

ครรภ์เป็นพิษ คือ ภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ที่ทำให้ความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ร่วมกับตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 300 มิลลิกรัมใน 24 ชั่วโมง

สาเหตุของครรภ์เป็นพิษนั้นยังไม่แน่ชัดมีเพียงสมมติฐานว่าอาจเกิดจากรกที่ทำงานผิดปกติ ทำให้มีการหลั่งสารบางอย่างมากระตุ้นหลอดเลือดให้หดรัดตัว ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นกว่าปกติ

ภาวะครรภ์เป็นพิษอาจไม่แสดงอาการให้เห็นในช่วงแรกแต่จะแสดงอาการตอนที่ภาวะครรภ์เป็นพิษเริ่มรุนแรงคุณแม่ตั้งครรภ์จึงต้องหมั่นสังเกตอาการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น 

ครรภ์เป็นพิษ

 ใครมีโอกาสเสี่ยงครรภ์เป็นพิษบ้าง

 • ตั้งครรภ์เมื่ออายุน้อยกว่า 20 หรือมากกว่า 35 ปีขึ้นไป
 • มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต โรคภูมิแพ้ตัวเอง
 • ตั้งครรภ์แรก และ ตั้งครรภ์แรกกับสามีใหม่
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • ระยะห่างการตั้งครรภ์ห่างจากครรภ์ที่สองมากกว่า 10 ปี

ภาวะครรภ์เป็นพิษมักเกิดกับอายุครรภ์ สัปดาห์ที่ 14 ถึงสัปดาห์ที่ 42 
ครรภ์เป็นพิษ
ครรภ์เป็นพิษส่งผลกระทบกับคุณแม่ดังนี้

 • การทำงานของไตผิดปกติ หรือเกิดภาวะไตวาย
 • เลือดออกขณะตั้งครรภ์
 • เลือกออกในสมอง
 • น้ำท่วมปอด

หากคุณแม่ตั้งครรภ์มีอาการแบบนี้ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยน้า
ครรภ์เป็นพิษ
ครรภ์เป็นพิษส่งผลกระทบกับลูกน้อยดังนี้

 • เจริญเติบโตช้า
 • น้ำหนักตัวน้อย
 • คลอดก่อนกำหนด
 • เสียชีวิตในครรภ์

คุณแม่อย่าเพิ่งวิตกกังวัลไปนะคะเพราะในปัจจุบันสามารถให้คุณหมอตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงของการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้ หากคุณแม่ท่านไหนมีอาการที่สงสัยว่าจะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพื่อลูกน้อยในครรภ์และเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่เองนะคะ ????