โทรศัพท์มือถือสกปรกกว่าฝาชักโครกจริงหรือ❓

โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัย 5 ของมนุษย์ยุคนี้ไปซะแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่ามือถือเป็นแหล่ง

สมเชื้อโรคใกล้ตัวที่สกปรกกว่าฝาชักโครก ที่หลายคนอาจมองข้าม...

#karisma_thailand

#แคร์ความสะอาดแคร์ความมั่นใจแคริสม่า

#karismawetwipes

#karismahygienewipes

โทรศัพท์มือถือสกปรกกว่าฝาชักโครก

โทรศัพท์มือถือสกปรกกว่าฝาชักโครก

โทรศัพท์มือถือสกปรกกว่าฝาชักโครก

โทรศัพท์มือถือสกปรกกว่าฝาชักโครก