ผู้บริหารแบรนด์แคริสม่าเดินทางไปมอบผลิตภัณฑ์ผ้าเปียกให้กับสำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางส่งต่อความสะอาดให้กับประชาชนชาวลัดหลวงต่อไป ขอขอบคุณ : เทศบาลเมืองลัดหลวง