มอบผ้าเปียก

มอบผ้าเปียก

มอบผ้าเปียก

ผู้บริหารแบรนด์แคริสม่ามุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อห่างไกลจากโควิด-19 และเพื่อสุขภาพที่ดี โดยมอบผ้าเปียกและแอลกอฮอล์พลัส สเปรย์ ณ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ

#karisma_thailand
#แคร์ความสะอาดแคร์ความมั่นใจแคริสม่า
#karismacsr